Разработано с JooMix.

Wie ben ik?

Betsie Huberts.

Ik ben geboren en getogen in wat nu 'Groot Groningen' genoemd wordt.
In 2002 ben ik gestart met een zelfstandige praktijk in Wagenborgen.

Hiervoor studeerde ik af aan de Hogeschool Haarlem Opleiding, Sociale Arbeid (S.O.S.A.) in de ‘Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening’, daarna volgden vanuit mijn behoefte aan verdieping verschillende studies.
Onder andere van ‘ervaringsgericht psychosociaal en ervaringsgericht therapeut’ naar een aantekening relatietherapie bij Academie Recresco in Tynaarlo met een aanvullende bijscholing relatietherapie bij Wielwerk opleidingen te Culenborg en van verliesverwerking bij de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding tot NLP & 'EFT Master Practioner'. 

Als  'Gestalt' therapeut kan ik je helpen in het zoeken naar nieuw evenwicht in jezelf of in je huidige bestaan. Zaken die normaal waren kunnen zijn veranderd, niets lijkt het zelfde. Er ontstaat een nieuwe verbinding tussen denken en voelen! 

Contact.

Telefoon: 06 20851782
Facebook: Huberts-Nazorgadvies
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Twitter: @BetsieHuberts
Skype: betsiehuberts

Door gebruik te maken van coaching en intervisie, leef ik mijn leven waarbij aandacht (in de betekenis van bewustwording en gewaarwording) een belangrijke rol speelt. 
Door bewust en met aandacht te leven, krijgt elke situatie voor mij betekenis.

Opleidingen:
Psychosociale basiskennis i.o 
Psychosociale en Gestalt therapie, 
Relatietherapie: ervaringsgericht en Emotionaly Focusud Therapy,
Seks Counseling,
E.F.T. masteropleiding (Emotional Freedom Techniques)
Sociale dienstverlening
Pesten en therapeutische mogelijkheden,
N.L.P Neuro-linquïstisch programmeren (Master)Praktioner, 
Nabijblijven, L.S.R. te Utrecht
Slingertouwtraining, Stichting achter de Regenboog te Utrecht.
Curriculum van het leven, Landmark Education te Amsterdam,


Beroepsvereniging LVPW.
Ik ben lid van de beroepsvereniging voor psychosociaal werkers. Deze stelt hoge eisen aan haar leden. Dit, om de kwaliteit van het beroep psychosociaal therapeut, te waarborgen. Ik neem jaarlijks deel aan  beroeps, her & bij-scholing(en).

 

Klachtencommissie:

Ik val onder het klacht en tuchtrecht van de RBCZ/TCZ.

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. 
Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n meldcode te gebruiken, bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

 


Landelijk Steunpunt Rouw.
Naast dat je in tijden van verlies, altijd rechtstreeks contact met mij kunt opnemen, kan dit ook via het zorgloket van het Landelijk Steunpunt Rouw. 

 

Als zelfstandig therapeut sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen en ben ik in het bezit van een AGB-code


Cliënt & ervaringsgerichte therapieën

Het uitgangspunt van therapie is dat jouw gevoel en verstand weer met elkaar in evenwicht komen. 

De sessie(s) leiden veelal tot meer zelfreflectie en zelfkennis. Je zult meer positieve eigenschappen van jezelf leren (er)kennen. Het doel is zelfaanvaarding.
Dit ervaar je door middel van het ervaren van gedachten en gevoelens van binnen uit. Bovenstaande kan leiden tot een beter en uitgebalanceerd leven. 

 

Verwijzers

U herkent het wellicht uit uw eigen praktijk of bedrijf?

Cliënten/patiënten en/of werknemers met de nodige problematiek. Mensen die u zou willen doorverwijzen omdat zij vastlopen in hun leven. Veel van deze mensen gaan het liefst verder met de dagelijkse dingen. Zij willen niet altijd herinnerd worden aan de gebeurtenis. 


Ook zullen er mensen zijn die zonder aanleiding moeite hebben met bijvoorbeeld het opkomen voor zich zelf, niet om kunnen gaan met emoties, relaties of zelfacceptatie. 

De ervaring hierin is  als mensen naar het Algemeen Maatschappelijk Werk worden verwezen deze beperkt is in haar aanbod van therapeutische hulp. Het gevolg hiervan kan zijn dat mensen met (slechts) psychosociale problematiek tussen wal en schip kunnen vallen.

Ik bied deze groep een vorm van therapie aan die hierin voorziet.

 

Visie

Ik hanteer een holistisch mensbeeld. 
Uitgangspunt hierbij is dat ons lichaam en geest een onlosmakelijke eenheid vormen. 
Hierbij hoort dat de mens niet los gezien kan worden van de mensen waarmee hij een gemeenschap vormt en de wereld waarin hij leeft. 

Veel psychosociale problematiek vindt haar oorsprong in het zich afgescheiden denken en voelen van het lichaam en of van delen van de persoonlijkheid en/of van de ‘buitenwereld’.

Bij het mensbeeld dat door mij wordt gehanteerd horen een aantal kernwaarden die als uitgangspunt dienen bij psychosociale hulpverlening:

  • Het leven heeft zin om geleefd te worden;
  • Mensen zijn in staat om hun eigen leven vorm te geven, verbonden met de omstandigheden waarin zij leven;
  • Ieder mens heeft helende krachten in zich;
  • Elk mens heeft ten diepste de wens om 'zichzelf' te zijn;
  • Ieder mens kan dat wat hij heeft geleerd, integreren in het alledaagse leven.

Ethische uitgangspunten vormen de basis van wat er aan mijn beroep wordt gesteld.

Deze berusten op waarden en normen die zich in onze samenleving hebben ontwikkeld. De daarmee samenhangende rechten komen voort uit de diepe wil om ieder mens als autonoom, zelfstandig wezen te erkennen, te accepteren en te respecteren. 

Deze uitgangspunten kunt u terugvinden in de 'Universele verklaring van de Rechten van de Mens'.

De beroepshouding die ik mij eigen heb gemaakt bepaalt dat de clienten die in mijn praktijk komen zich als welkom, uniek en gelijkwaardig mogen ervaren.
Dit neem niet weg dat ik het gedrag van mijn client(en) in al zijn verschijningsvormen hoef te aanvaarden. 

 

 

Kom een keer langs voor een gesprekContact Ons

Gebruik ons formulier om contact op te nemen, ook kunt u ons bereiken op 0596-542250 of kom bij ons langs!

Verbindingsweg 13
9945 SJ Wagenborgen
info@betsiehuberts.nl

                                     LSR